10

Μαθαίνουμε στα μικρά να μετρούν μέχρι το Δέκα γιατί τοσα είναι
τα δάχτυλα στα χέρια.
Έτσι. Να μετράς μέχρι εκεί που μπορείς να πιάσεις.
Όχι όνειρα όχι απιαστα, όχι πανω από το Δέκα.
Μάλλον δε θέλουμε να καταλάβουν ότι εμείς ξεχάσαμε
να μετράμε πιο πέρα από τα δάχτυλα μας.
Δεκα σαν τις Εντολές.
Ουκ ονειρευτείς.
11.